Adatvédelmi irányelvek

      1)   Általános bevezető rész

A Tri-Jó’11 Kft. (2899 Naszály, Rákóczi Ferenc utca 220., cg.: 11-09-019115; adószám: 23484816-2-11) (továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) által üzemeltetett Tűzkatlan lőtér adatkezelési nyilatkozata rögzíti vendégeink személyes adatainak kezelésére vonatkozó irányelveket, amely adatok a honlap (www.tuzkatlan.hu) megtekintése és az időpontfoglalás során a Tűzkatlan tudomására jut.

Fenntartjuk a jogot jelen Adatvédelmi irányelvek időszakonként történő aktualizálására annak érdekében, hogy az itt rögzített feltételek mindig a személyes adatok kezelésének aktuális módját tükrözzék, illetve mindenben megfeleljenek a hatályos jogszabályi kötelezettségeknek. Abban az esetben, ha a jelen rendelkezések valamelyikében változás állna be, az Adatvédelmi irányelvek módosított verzióját közzétesszük weboldalunkon.

Maradéktalanul betartjuk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a kapcsolódó végrehajtási jogszabályok rendelkezéseit, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU (2016 április 27-i) rendelete (az ún. általános adatvédelmi rendelet – GDPR) előírásait.

A személyes adatokat adatkezelőként, illetve adatfeldolgozóként csak a jogszabályoknak megfelelően kezelünk. Harmadik félnek személyes adatokat csak kötelező jogszabályi rendelkezés, vagy az érintett hozzájárulása, illetve kifejezett rendelkezése esetén adunk át.

A jelen szabályzat – az Infotv. 20.§ rendelkezéseinek megfelelve – tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelők milyen adatokat tartanak nyilván, azokat milyen célból, milyen alapon, miként és meddig kezelik, azokat kinek továbbítják, illetve hogy az adatokat kik ismerhetik meg.

A jelen nyilatkozatból – illetve az említett jogszabály rendelkezéseiből – megtudhatja, hogy hogyan kérheti a kezelt adatok pontosítását, illetve hogy miként kérheti azok zárolását, vagy törlését az Adatkezelők nyilvántartásából, illetve hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogai sérelme esetén milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

Jelen szabályzat elfogadásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatai alábbiak szerinti rögzítéséhez, kezeléséhez, illetve továbbításához.

A Weboldalon található tartalom (jegyzetek, tanulmányok, egyéb írások, grafikák, képek stb.) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján csak az Adatkezelők illetőleg a szerzők rendelkeznek.

Ha hozzájárul a sütik használatához a jelen adatvédelmi nyilatkozat feltételeinek megfelelően, amikor először látogatja meg weboldalunkat, azzal engedélyezi számunkra a sütik használatát minden egyes alkalommal, amikor Ön meglátogatja weboldalunkat.

 

A Szolgáltató elérhetőségei:

Név: Tri-Jó’11 Kft.

Székhely: 2899 Naszály, Rákóczi Ferenc utca 220.

E-mail: info@tuzkatlan.hu

 

      2)   A személyes adatokat gyűjtése és módszere

A következő típusú személyes adatokat gyűjthetjük, tárolhatjuk és felhasználhatjuk:

  ·       a számítógépével kapcsolatos információkat, beleértve az Ön IP-címét, a földrajzi tartózkodási helyét, a böngészője típusát és verzióját, valamint az operációs rendszerét;

  ·       információkat a weboldalunk meglátogatásáról és annak használatáról, ideértve a külső hivatkozás adatait, a látogatás hosszát, az oldalmegtekintéseket és a weboldalon a navigáció adatait;

  ·       a weboldalunkon a regisztrációkor megadott információkat, például az e-mail címét; nevét, telefonszámát,

  ·    a weboldalunkon az e-mailes levelezőlistára és/vagy hírleveleinkre feliratkozáskor megadott információkat, például: a neve, e-mail címe;

   ·       a weboldalunkon a szolgáltatásaink igénybevételekor megadott információkat;

  ·    a weboldalunk használata közben keletkező információkat, többek között, hogy mikor, milyen gyakran és milyen körülmények között használja weboldalunkat;

 ·  az Ön által vásárolt szolgáltatásokkal, az Ön által használt szolgáltatásokkal vagy a weboldalunkon keresztül végzett tranzakciókkal kapcsolatos információkat, többek között: a neve, címe, telefonszáma, e-mail címe és a bankkártyája adatai;

   ·       az e-mailben vagy a weboldalunkon keresztül az Ön által elküldött információkat, beleértve azok tartalmát és metaadatait;

   ·       minden egyéb személyes információt, amelyet elküldött számunkra.

Mielőtt valamely másik személy személyes adatait feltárná előttünk, Önnek kötelező az adott személy hozzájárulásával rendelkeznie a személyes adatok megosztását, valamint a személyes adatoknak a jelen adatvédelmi nyilatkozat előírásaival összhangban történő feldolgozását illetően.

 

      3)    Az Ön személyes adatainak felhasználása

A weboldalunkon keresztül számunkra elküldött személyes adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozatban vagy a weboldal vonatkozó oldalain meghatározott célokra használjuk fel. Az Ön személyes adatait a következő célokra használhatjuk fel:

   ·       a weboldalunk és a vállalkozásunk adminisztrálása;

   ·       a weboldalunk testre szabása az Ön számára;

   ·       a weboldalunkon található szolgáltatások elérhetővé tétele az Ön számára;

   ·       a weboldalunkon keresztül megvásárolt szolgáltatások nyújtása az Ön részére;

   ·       számlák és fizetési emlékeztetők küldése, és Öntől a befizetések begyűjtése;

   ·       nem marketing célú kereskedelmi kommunikáció küldése az Ön részére;

   ·       olyan e-mail értesítések küldése Önnek, amelyeket Ön kifejezetten kért;

  ·  harmadik felek számára statisztikai információk szolgáltatása felhasználóinkról (azonban ezek a harmadik felek nem azonosíthatnak egyetlen felhasználót sem ezen információk alapján);

   ·       a weboldalunkkal kapcsolatos, az Ön által vagy az Önről tett tudakozódások és panaszok kezelése;

   ·       a weboldalunk biztonságának megőrzése és a csalások megelőzése;

  ·  a weboldalunk használatát szabályozó feltételek betartásának ellenőrzése (ideértve a weboldal privát üzenetküldő szolgáltatásán keresztül küldött privát üzenetek nyomon követését is); valamint

   ·       egyéb felhasználások.

Ha Ön személyes információkat küld nekünk a weboldalunkon való közzététel céljából, ezeket az információkat mi közzétesszük és egyéb módon felhasználjuk az Ön által nekünk megadott engedély alapján.

Az Ön adatvédelmi beállításai korlátozhatják az adataira vonatkozóan a közzétételt a weboldalunkon, ezek a beállítások pedig módosíthatók a weboldalon az adatvédelmi beállítási lehetőségek használatával.

Az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk át az Ön személyes adatait harmadik feleknek ezen harmadik felek vagy más harmadik felek által folytatott közvetlen marketing céljából.

A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi

  ·       a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

  ·       a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

  ·       a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

      4)   A személyes adatok közzététele

A személyes adatait bármilyen alkalmazottunkkal, tisztségviselőnkkel, biztosító társasággal, szakmai tanácsadókkal, ügynökökkel, beszállítókkal vagy alvállalkozókkal közölhetjük, amennyiben ez ésszerű és szükséges a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok biztosításához.

A személyes adatait közölhetjük a cégcsoportunk bármelyik tagjával (azaz leányvállalatainkkal, a holdingtársaságunkkal és annak minden leányvállalataival), amennyiben ez ésszerű és szükséges a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok biztosításához.

A személyes adatait közzé tehetjük:

   ·       olyan mértékben, amennyire a törvény ezt megköveteli;

   ·       a folyamatban lévő vagy jövőbeni bírósági eljárásokkal kapcsolatban;

 ·  a törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (többek között: a csalások megelőzése és a hitelkockázat csökkentése céljából történő információszolgáltatás mások számára);

   ·     az általunk eladott (vagy a jövőben eladott) minden vállalkozás vagy vagyontárgy vevője számára; és

  ·  bármely olyan személy számára, akinek az esetében észszerűen feltételezhetjük, hogy bírósághoz vagy más illetékes hatósághoz fordulhat a személyes információ közzététele érdekében, amennyiben ésszerű véleményünk szerint az ilyen bíróság vagy hatóság valószínűleg elrendelné az említett személyes információ közzétételét.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt esetek kivételével az Ön személyes adatait nem adjuk át harmadik feleknek.

     

      5)   Milyen időtartamig tároljuk az Ön személyes adatait?

Főszabály szerint minden megrendeléssel kapcsolatos információt kötelesek vagyunk a megrendelés teljesítésétől számított 3 [három] év időtartamig tárolni. Előfordulhat, hogy a hatályos törvényi őrzési-tárolási követelményeknek megfelelően bizonyos adatokra vonatkozóan kötelesek vagyunk a hároméves időtartamot meghaladóan is biztosítani az adatok tárolását.

 

      6)   A sütik (Cookie-k) feladata

   ·       információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

   ·      megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

   ·       megkönnyítik a weboldal használatát;

   ·       minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

  A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el, amelyet a későbbi látgatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a süti kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, dekizárólag a saját tartalma tekintetében.

  A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el, amelyet a későbbi látgatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a süti kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, dekizárólag a saját tartalma tekintetében.


Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k:

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen büngészhessenek a www.tuzkatlan.hu weboldalon, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munakmenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. 

Harmadik fél éltal elhelyezett cookie-k (analitika):

A www.tuzkatlan.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is.  A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsoaltban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében amradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. 

Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok:

Tételesen sorolja fel, melyek azok a személyen adatok, melyeket az online ügyintézés során elkérnek. Jelölje, melyek a kötelezően kitöltendő mezők és ellenőrizze a bekért adatok szükségességének mértékét.


  A legtöbb böngészőben beállítható a sütik elfogadásának megtagadása – például: 

   ·       az Internet Explorer böngészőben (10. verziószám) letilthatja a sütiket a sütikezelés felülbírálását érintő beállításokban, ehhez kattintson a következőkre: „Eszközök”, „Internetbeállítások”, „Adatvédelem”, végül pedig a „Speciális” opcióra;

  ·       A Firefox böngészőben (24. verziószám) az összes süti letiltásához kattintson a következőkre: „Eszközök”, „Opciók”, „Adatvédelem”, ezután a legördülő menüből válassza az „Egyéni beállítások használata előzményekhez” opciót, és törölje a pipát a „Sütik elfogadása” opciónál; valamint

   ·       A Chrome böngészőben (29. verziószám) az összes süti letiltásához válassza a „Testreszabás és vezérlés” menüt, ezután kattintson a következőkre: „Beállítások”, „Speciális beállítások megjelenítése”, „Tartalombeállítások”, végül válassza ki a „Adatmentés tiltása a webhelyeken” opciót a „Cookie-k” résznél.

Ha letiltja az összes süti használatát, akkor sok weboldal használhatósága romlani fog. A weboldalunkon pedig egyes funkciók nem lesznek elérhetők az Ön számára.

Törölheti a számítógépén már tárolt sütiket is — például:

 · az Internet Explorer böngészőben (10. verziószám) manuálisan kell törölnie a süti-fájlokat (ehhez a http://support.microsoft.com/kb/278835 címen talál leírást);

    ·       A Firefox böngészőben (24. verziószám) a sütik törléséhez kattintson a következőkre: „Eszközök”, „Opciók”, „Adatvédelem”, ezután válassza az „Egyéni beállításokat használ az előzményekhez” opciót, majd kattintson a „Sütik megjelenítése” opcióra, végül az „Összes eltávolítása” elemre; valamint

    ·       A Chrome böngészőben (29. verziószám) az összes süti törléséhez válassza a „Testreszabás és vezérlés” menüt, ezután kattintson a következőkre: „Beállítások”, „Speciális beállítások megjelenítése”, „Böngészési adatok törlése”, utóbbinál pedig válassza az „Összes cookie és webhelyadat” lehetőséget, mielőtt a „ Böngészési adatok törlése” elemre kattint.

Ha törli a sütiket, akkor sok weboldal használhatósága romlani fog.

 

      7)   Kapcsolt tartalmak – Facebook & Instagram

A Facebooknak és Instagramnak saját cookie- és adatvédelmi szabályzata van, amelyek felett nincs befolyásunk. Nincsenek cookie-k telepítése a Facebookról, és az Ön IP-címe nem kerül elküldésre a Facebook szerverére, amíg Ön bele nem egyezik.

 

      8)   Milyen jogok illetik meg Önt?

Az Általános Adatvédelmi Rendelet számos joggal ruházza fel Önt a személyes adatok vonatkozásában. Kérheti

·       az adataihoz való hozzáférést,

·       a nyilvántartásunkban tévesen szereplő adatok helyesbítését,

·       illetve tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

·       joga van, hogy panaszt, ellenvetést tegyen a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságnál, vagy keresetet intézzen az illetékes bírósághoz.

 ·   jogában áll személyes adatainak törlését követelni, az adatkezelés korlátozását, ill. adatainak zárolását, valamint az adatok hordozhatóságának biztosítását kérni.