Lőtérszabályzat

 1. A lőtéren B, C és D kategóriába tartozó kiskaliberű maroklőfegyverrel és puskákkal, nagykaliberű maroklőfegyverrel, koronglövészetre sport és vadászati célra engedélyezett sörétes fegyverrel (sörétátmérő maximum 2,5mm), elöltöltő rendszerű pisztollyal, elöltöltő rendszerű lőfegyverrel lehet lövészetet végrehajtani. A 9mm Luger és 7,62x39mm kaliberjelű lőszerek nem tartalmazhatnak acél (vas) magot.
 2. A lőtéren 15 (10+5) lőállás használható.
 3. Lövészetet csak lövészetvezető jelenlétében szabad végrehajtani.
 4. A lőtéren tartózkodók a lövészetvezető (lőtérvezető) utasításait kötelesek betartani. A lövészetet minden lövőnek be kell szüntetni és a fegyvert biztosítani kell, ha a lőtéren rendkívüli esemény történik, vagy ha a lövészetvezető által az „Állj”, vagy „Tüzet szüntess” vezényszó elhangzik.
 5. Lőtérre lőfegyvert csak nyitott zárdugattyúval (billenőcsövű lőfegyvert megtörve) ürített állapotban szabad bevinni.
 6. Lőfegyvert csak a kijelölt helyen (puskaállványon, asztalon) szabad tartani. Lőfegyvert, lőszert másnak átadni vagy lőállásban őrizetlenül hagyni tilos!
 7. A lőállásban csak a lövők és a lövészetvezető (versenybírók) tartózkodhatnak.
 8. Lőtéren kizárólag a kihelyezett célra vagy céltáblára, illetve fegyverpróba esetén a mögötte lévő golyófogóba szabad lőni.
 9. Meghibásodott vagy eldugult lőfegyverből lövést leadni tilos! Töltési, ürítési vagy egyéb akadályt azonnal jelenteni kell a lövészetvezetőnek. Meghibásodott lőfegyvert csak a lövészetvezetőnek (versenybírónak) szabad átadni. Az átadásnál közölni kell a lőfegyver töltött vagy töltetlen állapotát.
 10. A lőállások elé menni csak a lövészetvezető előzetes engedélyével szabad!
 11. A jelzőállásban kizárólag a lövészetvezető által kijelölt személyek tartózkodhatnak.
 12. A lőtéren kizárólag a kijelölt úton szabad közlekedni.
 13. A jelzőállásból csak a lövészetvezető utasítására, jelzésre szabad kijönni, a lőfegyvert vagy lőszert a célhoz kivinni tilos!
 14. A lőfegyver karbantartását csak a kijelölt helyen szabad végezni. Helyszíni javítást (alkatrészek cseréje stb.) csak az arra jogosult végezhet. A karbantartásra kijelölt helyre a lőfegyverhez tartozó tárakat és a hozzávaló lőszereket szigorúan tilos bevinni!
 15. A lövészetvezető azokat a lövőket, akik a biztonsági szabályokat nem tartják be, köteles kizárni a lövészetből. A lőtéren nem tartózkodhat olyan személy, aki szeszes italtól befolyásolt állapotú, illetve szervezetében kábítószer vagy pszichotrop anyag van.
 16. Lövészetek alkalmával a lőtéren elsősegély készletet kell tartani. A lőfegyverrel okozott balesetet a baleset helye szerint illetékes rendőrkapitánysághoz haladéktalanul be kell jelenteni. Lövészetek alatt szem- és hallásvédő eszközök használata kötelező!
 17. Az elhasznált lőszer mennyiségéről kimutatást kell vezetni.

Lőtérszabályzat kiegészítés a koronglőtér használatához:

A lőtér koronglövő pályáján kizárólag sport, illetve vadász jellegű B, C és D kategóriájú sörétes lőfegyverrel, illetve elöltöltő jellegű sörétes fegyverrel folytatható lövészet. A használt sörét átmérője maximum 2,5mm lehet.

 • A lőtéren összesen 5 lőállás használható.
 • A lövészet ideje alatt a lőtér veszélyességi területének határán piros zászlót (bóját) kell elhelyezni.
 • Lövészetet csak lövészetvezető jelenlétében szabad végrehajtani.
 • A lőtéren tartózkodók a lövészetvezető (lőtérvezető) utasításait kötelesek betartani.
 • Lőtérre lőfegyvert csak ürített állapotban szabad bevinni.
 • Lőfegyvert csak a kijelölt helyen (fegyvertámlán, asztalon) szabad tartani. Lőfegyvert, lőszert illetéktelen személynek átadni vagy lőállásban őrizetlenül hagyni tilos! A lőállásban csak a lövők és a lövészetvezető (versenybírók) tartózkodhatnak. Lőtéren kizárólag a dobott korongra, illetve a kihelyezettcélanyagra (pisztoly lövészet) lehet lövéseket leadni.
 • Meghibásodott vagy eldugult lőfegyverből lövést leadni tilos! Töltési, ürítési vagy egyéb akadályt azonnal jelenteni kell a lövészetvezetőnek. Meghibásodott lőfegyvert csak a lövészetvezetőnek (versenybírónak) szabad átadni. Az átadásnál közölni kell a lőfegyver töltött vagy töltetlen állapotát.
 • A lőállások elé menni csak a lövészetvezető előzetes engedélyével szabad!
 • A lőtéren kizárólag a kijelölt úton szabad közlekedni, a lőállásokat csak a kijelölt úton lehet megközelíteni.
 • A lőállásból csak a lövészetvezető utasítására, jelzésre szabad kijönni, a töltött fegyvert vagy lőszert a lőállásból kivinni tilos!
 • A lőfegyver karbantartását csak a kijelölt helyen szabad végezni. Helyszíni javítást (alkatrészek cseréje stb.) csak az arra jogosult végezhet.
 • A lövészetvezető azokat a lövőket, akik a biztonsági szabályokat nem tartják be, köteles kizárni a lövészetből. A lőtéren nem tartózkodhat olyan személy, aki szeszes italtól befolyásolt állapotú, illetve szervezetében kábítószer vagy pszichotrop anyag van.
 • Lövészetek alkalmával a lőtéren elsősegély készletet kell tartani. A lőfegyverrel okozott balesetet a baleset helye szerint illetékes rendőrkapitánysághoz haladéktalanul be kell jelenteni.

A lőtér üzemben tartójának neve:
Tri-Jó’11 Kft.
2899 Naszály, Rákóczi F. u. 220.